01 430 15 12
info@interiering.com

Splošni pogoji

Splošni pogoji

Lastnica in upravljalec tega spletišča je družba:
INTERIERING d.o.o.
Kotnikova 18
1000 Ljubljana

Slovenija

Predmet pravnega obvestila so vse spletne strani spletišča INTERIERING d.o.o., http://www.interiering.com/ .
 

Družba INTERIERING d.o.o. ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh.

Vse informacije in podatki na spletnih straneh družbe INTERIERING d.o.o. so zgolj informativne narave in niso namenjeni vzpostavljanju obvezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja.

Uporaba spletnih strani spletišča in avtorske pravice.
Vse kar se nahaja na spletnih straneh družbe INTERIERING d.o.o., kot so slike, ilustracije, audio video posnetki, fotografije, ikone, besedila in druga gradiva so zaščitena z avtorskimi pravicami družbe INTERIERING d.o.o.. Prepovedano je vsako spreminjanje, reproduciranje, distributiranje, ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakorkoli uporabiti gradiva brez pisnega dovoljenja družbe INTERIERING d.o.o. Dovoljeno je uporaba v osebne, nekomercialne namene.

Copyright © INTERIERING. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti
Družba INTERIERING d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Vsebine spletnih strani družbe INTERIERING d.o.o. so zgolj informativne narave in niso zavezujoče. Spletno stran družbe uporabljate na lastno odgovornost.  

Povezave do spletnih strani tretjih oseb
Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Vendar družba INTERIERING d.o.o. ne ustvarja vsebine spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Blagovne znamke  in logotip
Za blagovne znamke in logotipe, ki se nahajajo na spletnih straneh družbe INTERIERING d.o.o. ima INTERIERING  dovoljenje za uporabo njihovih lastnikov. Pravica do uporabe znamk, logotipa ali katerekoli licence, katerih lastniki so INTERIERING d.o.o. ali tretje osebe, brez predhodnega pisnega dovoljena ni dovoljena. Zloraba kakršnegakoli gradiva ali vsebine, prikazane na spletnih straneh družbe je strogo prepovedana in kazniva.

INTERIERING d.o.o.                                                                                                                                                             Ljubljana, 30.04.2022